Op het gebruik van de website van PIM steunt zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en
gebruik te maken van deze website stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

*Aansprakelijkheid*

De inhoud van deze site is door de organisatie van PIM steunt met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De organisatie kan
echter niet garanderen dat de inhoud en met name de vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar eventueel verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins.

*Intellectuele eigendomsrechten*

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze
website en op de lay out en vormgeving en de programmatuur van deze website rusten bij de organisatie van PIM steunt. De informatie op de
website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, waaronder het framen van deze website, voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie van PIM steunt niet toegestaan.